• 15.03.2018

    OSIGURANO 3,2 MILIJUNA KUNA ZA PROGRAME U KULTURI

    Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi. Prijedlozi programa primaju se do 5. travnja 2018. godine, a za tu namjenu Proračunom je osigurano 3,2 milijuna kuna.

    Sredstva će se dodjeljivati za knjižničnu, izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, zatim za zaštitu kulturnih dobara, amaterizam u kulturi te za manifestacije u kulturi.

    Pravo podnošenja... PROČITAJ VIŠE