13.12.2012.

34 zaprešićkih stipendista u novoj školskoj godini. Županijska skuština Zagrebačke županije donjela proračun za 2013. godinu.