Nedjeljna poruka vjernicima 05.01.2020.

Nedjelja, 5. siječnja 2020.

DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU

Evanđelje: Iv 1, 1-18 

Riječ tijelom postade i nastani se među nama. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Bogai Riječ bijaše Bog.Ona bijaše u početku u Boga.Sve postade po njoji bez nje ne postade ništa.Svemu što postadeu njoj bijaše životi život bijaše ljudima svjetlo;i svjetlo u tami svijetlii tama ga ne obuze.Bî čovjek poslan od Boga,ime mu Ivan.On dođe kao svjedokda posvjedoči za Svjetloda svi vjeruju po njemu.Ne bijaše on Svjetlo,nego – da posvjedoči za Svjetlo.Svjetlo istinskokoje prosvjetljuje svakog čovjekadođe na svijet;bijaše na svijetui svijet po njemu postai svijet ga ne upozna.K svojima dođei njegovi ga ne primiše.A onima koji ga primišepodade moćda postanu djeca Božja:onima koji vjeruju u njegovo ime,koji su rođenine od krvi,ni od volje tjelesne,ni od volje muževlje,nego – od Boga.I Riječ tijelom postadei nastani se među namai vidjesmo slavu njegovu– slavu koju ima kao Jedinorođenacod Oca – pun milosti i istine.Ivan svjedoči za njega. Viče:»To je onaj o kojem rekoh:koji za mnom dolazi, preda mnom jejer bijaše prije mene!«Doista, od punine njegovesvi mi primismo,i to milost na milost.Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju,a milost i istina nasta po Isusu Kristu.Boga nitko nikada ne vidje:Jedinorođenac – Bog –koji je u krilu Očevu,on ga obznani. Riječ Gospodnja

O EMISIJI

Kontakt: redakcija@zapad.tv