PRAVO KROZ ŽIVOT: CJELOVITA KURIKULARNA REFORMA, 7.6.2016.

Niz stručnjaka radilo je na kurikularnim dokumentima jer su željeli bolje obrazovanje za generacije koje će tek sjesti u školske klupe. Nedavno je održan prosvjed podrške cjelovitoj kurikularnoj reformi, a javnost je diljem hrvatskih gradova poručila: Hrvatska može bolje. Razgovarali smo s profesoricom Željkom Winkler koja je sudjelovala u pisanju kurikularnih dokumenata iz predmeta Etika.

O EMISIJI

Bavimo se informiranjem i educiranjem građana o mogućem ostvarivanju raznih prava koja im pripadaju. Radi se o raznim tipovima prava – pravima potrošača, pravu na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, socijalnu skrb, prava vezana uz porezni sustav, komunalne djelatnosti te uz sklapanje ugovora s raznim tvrtkama i podizanju kredita. Cilj nam je da građani budu upoznati sa cijelom procedurom oko ostvarivanja pojedinih prava na lokalnoj razini te nacionalnoj, gdje god je potrebno.  Poticali bi građane na aktivno sudjelovanje u kreiranju lokalne politike npr. da mogu uputite pritužbe na rad javnopravnih tijela radi osobnih prava ili prava od javnog interesa. Emisija je bila sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija tijekom 2016. godine.