PRAVO KROZ ŽIVOT: KOMUNALNE NAKNADE, 29.3.2016.

Građani su svjesni da je važno pridržavati se propisanih zakona i plaćati komunalnu naknadu jer je riječ o propisanom davanju, a prihodi se koriste isključivo za predviđenu namjenu: za održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, za održavanje groblja, javne rasvjete. Iz plaćanja komunalne naknade proizlaze prava, ali i obveze građana. U emisiji sudjeluju dogradonačelnik Zaprešića Damir Benčević, predsjednica Zavičajno ekološkog društva Štefanija Krčelić te sugrađani.

O EMISIJI

Bavimo se informiranjem i educiranjem građana o mogućem ostvarivanju raznih prava koja im pripadaju. Radi se o raznim tipovima prava – pravima potrošača, pravu na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, socijalnu skrb, prava vezana uz porezni sustav, komunalne djelatnosti te uz sklapanje ugovora s raznim tvrtkama i podizanju kredita. Cilj nam je da građani budu upoznati sa cijelom procedurom oko ostvarivanja pojedinih prava na lokalnoj razini te nacionalnoj, gdje god je potrebno.  Poticali bi građane na aktivno sudjelovanje u kreiranju lokalne politike npr. da mogu uputite pritužbe na rad javnopravnih tijela radi osobnih prava ili prava od javnog interesa. Emisija je bila sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija tijekom 2016. godine.