PRAVO KROZ ŽIVOT: PODUZETNIŠTVO I KREATIVNOST, 20.12.2016.

Emisiju Pravo kroz život posvećujemo poduzetništvo i kreativnosti kod djece i mladih. Vodimo vas u Obrtničku školu za osobne usluge Zagreb gdje su održani poduzetnički dani. Saznajte kako izgleda rad talenata od glave do pete. Kako biti poduzetan i kreativan u svemu čime se bavimo, ali i kako pravilno ovladati emocijama na poslu, saznali smo u Udruzi Pragma. Pogledajte 22. epizodu emisije Pravo kroz život.

O EMISIJI

Bavimo se informiranjem i educiranjem građana o mogućem ostvarivanju raznih prava koja im pripadaju. Radi se o raznim tipovima prava – pravima potrošača, pravu na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, socijalnu skrb, prava vezana uz porezni sustav, komunalne djelatnosti te uz sklapanje ugovora s raznim tvrtkama i podizanju kredita. Cilj nam je da građani budu upoznati sa cijelom procedurom oko ostvarivanja pojedinih prava na lokalnoj razini te nacionalnoj, gdje god je potrebno.  Poticali bi građane na aktivno sudjelovanje u kreiranju lokalne politike npr. da mogu uputite pritužbe na rad javnopravnih tijela radi osobnih prava ili prava od javnog interesa. Emisija je bila sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija tijekom 2016. godine.