PRAVO KROZ ŽIVOT: PRAVO NA LOKALNU SAMOUPRAVU, 5.1.2016.

Uključenje građana u lokalnu samoupravu jedno je od ključnih pitanja dobrog funkcioniranja grada. Građani su uvijek dobrodošli s prijedlozima i iznošenjem nekih problema u jedinice lokalnih samouprava. Anketa koju smo proveli pokazuje da građani baš i nisu upoznati s načinima na koje se mogu uključiti u rad lokalnih samouprava, ali neosporno je da im se informacije daju u svakom mogućem obliku, te da se u bilo kojem trenutku mogu obratiti gradskim vlastima.

Sugovornici emisije: građani, Dražen Lacić (Gradska četvrt Zaprešić Centar), Ivan Koprić (Pravni fakultet Svuečilišta u Zagrebu), Dario Baća (organizator referenduma o Novim dvorima 2013.).

Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

O EMISIJI

Bavimo se informiranjem i educiranjem građana o mogućem ostvarivanju raznih prava koja im pripadaju. Radi se o raznim tipovima prava – pravima potrošača, pravu na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, socijalnu skrb, prava vezana uz porezni sustav, komunalne djelatnosti te uz sklapanje ugovora s raznim tvrtkama i podizanju kredita. Cilj nam je da građani budu upoznati sa cijelom procedurom oko ostvarivanja pojedinih prava na lokalnoj razini te nacionalnoj, gdje god je potrebno.  Poticali bi građane na aktivno sudjelovanje u kreiranju lokalne politike npr. da mogu uputite pritužbe na rad javnopravnih tijela radi osobnih prava ili prava od javnog interesa. Emisija je bila sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija tijekom 2016. godine.