PRAVO KROZ ŽIVOT: PRAVO NA RODILJNE I RODITELJSKE POTPORE, 24.5.2016.

Sustav rodiljnih i roditeljskih potpora reguliran je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama, a provedba prava stavljena je u nadležnost Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Koja prava imaju trudnice, rodilje te roditelji? Budite informirani o svojim pravima, a za dodatnu pomoć obratite se gradu, općini ili županiji koji vam također mogu olakšati prve godine života s djetetom.

O EMISIJI

Bavimo se informiranjem i educiranjem građana o mogućem ostvarivanju raznih prava koja im pripadaju. Radi se o raznim tipovima prava – pravima potrošača, pravu na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, socijalnu skrb, prava vezana uz porezni sustav, komunalne djelatnosti te uz sklapanje ugovora s raznim tvrtkama i podizanju kredita. Cilj nam je da građani budu upoznati sa cijelom procedurom oko ostvarivanja pojedinih prava na lokalnoj razini te nacionalnoj, gdje god je potrebno.  Poticali bi građane na aktivno sudjelovanje u kreiranju lokalne politike npr. da mogu uputite pritužbe na rad javnopravnih tijela radi osobnih prava ili prava od javnog interesa. Emisija je bila sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija tijekom 2016. godine.