PRAVO KROZ ŽIVOT: PRAVO NA STAN, 4.10.2016.

U emisiji Pravo kroz život obrađujemo pravo na stan. Udruga Pragma još je 2010. započela s promocijom prava na stan kao ljudsko pravo koje bi moralo biti jamčeno Ustavom. Udruga smatra da pravo na priuštiv, kvalitetan stav treba biti ljudsko pravo koje će biti omogućeno putem zakona i nacionalnih strategija. U emisiji govorimo o posjedovanju nekretnine, o ugovorima koji vas štite kao podstanara, o problemima života u zgradi, o plaćanju pričuve.

O EMISIJI

Bavimo se informiranjem i educiranjem građana o mogućem ostvarivanju raznih prava koja im pripadaju. Radi se o raznim tipovima prava – pravima potrošača, pravu na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, socijalnu skrb, prava vezana uz porezni sustav, komunalne djelatnosti te uz sklapanje ugovora s raznim tvrtkama i podizanju kredita. Cilj nam je da građani budu upoznati sa cijelom procedurom oko ostvarivanja pojedinih prava na lokalnoj razini te nacionalnoj, gdje god je potrebno.  Poticali bi građane na aktivno sudjelovanje u kreiranju lokalne politike npr. da mogu uputite pritužbe na rad javnopravnih tijela radi osobnih prava ili prava od javnog interesa. Emisija je bila sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija tijekom 2016. godine.