PRAVO KROZ ŽIVOT: PRAVO NA ŽALBU, 10.5.2016.

Naša tema je pravo na žalbu. Jeste li se ikada odlučili žaliti, ali ste odustali? Kakvi su vam odnosi s telekomunikacijskim operaterima? Pišete li prigovore u ugostiteljskim objektima? Naši sugovornici poručuju: informirajte se o svojim pravima, pravo na žalbu zajamčeno je Ustavom Republike Hrvatske i raznim zakonima.

O EMISIJI

Bavimo se informiranjem i educiranjem građana o mogućem ostvarivanju raznih prava koja im pripadaju. Radi se o raznim tipovima prava – pravima potrošača, pravu na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, socijalnu skrb, prava vezana uz porezni sustav, komunalne djelatnosti te uz sklapanje ugovora s raznim tvrtkama i podizanju kredita. Cilj nam je da građani budu upoznati sa cijelom procedurom oko ostvarivanja pojedinih prava na lokalnoj razini te nacionalnoj, gdje god je potrebno.  Poticali bi građane na aktivno sudjelovanje u kreiranju lokalne politike npr. da mogu uputite pritužbe na rad javnopravnih tijela radi osobnih prava ili prava od javnog interesa. Emisija je bila sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija tijekom 2016. godine.