PRAVO KROZ ŽIVOT: PRAVO NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, 12.4.2016.

U tijeku je javna rasprava o povećanju police dopunskog zdrastvenog osiguranja. HZZO štiti povećanje zbog jedinstvene cijene za sve dobne skupine, no građani negoduju. Na čijoj ste Vi strani? U emisiji sudjeluju građani te direktorica Hrvatskog zdravstvenog osiguranja SIlvija Stazić. Sudjelovali smo na Doručku za novinare na kojoj je posebna pozornost posvećena glavobolji kao simptomu dijabetesa.

O EMISIJI

Bavimo se informiranjem i educiranjem građana o mogućem ostvarivanju raznih prava koja im pripadaju. Radi se o raznim tipovima prava – pravima potrošača, pravu na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, socijalnu skrb, prava vezana uz porezni sustav, komunalne djelatnosti te uz sklapanje ugovora s raznim tvrtkama i podizanju kredita. Cilj nam je da građani budu upoznati sa cijelom procedurom oko ostvarivanja pojedinih prava na lokalnoj razini te nacionalnoj, gdje god je potrebno.  Poticali bi građane na aktivno sudjelovanje u kreiranju lokalne politike npr. da mogu uputite pritužbe na rad javnopravnih tijela radi osobnih prava ili prava od javnog interesa. Emisija je bila sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija tijekom 2016. godine.