PRAVO KROZ ŽIVOT: SIGURNOST U PROMETU I ZAŠTITA NA RADU, 26.4.2016.

U današnjoj emisiji obrađujemo dvije teme: sigurnost u prometu i zaštitu na radu. Jumicar programi već četiri godine provodi edukaciju o preventivnom odgoju djece u cestovnom prometu koja će jednog dana biti odgovorni mladi vozači. Svaki zaposlenik ima pravo na zaštitu na radu i na siguran način. Zašto je važno osposobljavanje, što uključuje zaštita na radu, koje su posebno osjetljive radne skupine te kakve su kazne ako poslodavac ne provede zaštitu na radu, a zaposlenik se ozlijedi. U emisiji smo razgovarali s građanima, mladim polaznicima zaštite na radu te stručnjakinjom za zaštitu na radu.

O EMISIJI

Bavimo se informiranjem i educiranjem građana o mogućem ostvarivanju raznih prava koja im pripadaju. Radi se o raznim tipovima prava – pravima potrošača, pravu na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, socijalnu skrb, prava vezana uz porezni sustav, komunalne djelatnosti te uz sklapanje ugovora s raznim tvrtkama i podizanju kredita. Cilj nam je da građani budu upoznati sa cijelom procedurom oko ostvarivanja pojedinih prava na lokalnoj razini te nacionalnoj, gdje god je potrebno.  Poticali bi građane na aktivno sudjelovanje u kreiranju lokalne politike npr. da mogu uputite pritužbe na rad javnopravnih tijela radi osobnih prava ili prava od javnog interesa. Emisija je bila sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija tijekom 2016. godine.