NAJAVLJENI NOVI RADOVI U DUBRAVICI

Nakon kompletne obnove ulične rasvjete u sklopu projekta new light, radovi u Općini Dubravica se nastavljaju. Dok se čeka početak radova na energetskoj obnovi općinske zgrade na red su došle nerazvrstane ceste koje će se urediti i pojačano održavati. Radovi će krenuti sa Vinogradarskim putem, cestom koja se spaja Vinskim putom, kako bi se povezali naselja Rozga i Rozganski Bobovec. U naselju Pologi također će biti asfaltirana cesta i to na području odvojka Šikoronji.

Podijeli: